Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)


Co Vás nejvíce zajímá?Více o HPV infekci (typy HPV, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci ...)

Všechny informace o HPV najdete zde »


Více o očkování proti rakovině děložního čípku

Všechny informace o očkování proti rakovině naleznete zde »


Co je onkologická cytologie, proč je tak důležitá, co nám říkají výsledky z cytologie ...

Všechny informace o OC najdete zde »


HPV - human papilloma virus


Lidský papilomavirus (zkratka HPV pochází z anglického označení human papilloma virus) patří mezi viry, které napadají buňky lidské pokožky a sliznic.

Bylo identifikováno nejméně 100 typů HPV virů. HPV viry se dělí dle rizika vyvolání přednádorových změn v postižené tkáni:

  • HPV typy s nízkým rizikem vyvolání přednádorových a nádorových změn - většinou vyvolávají tvorbu kondylomů (např. typ 6 a 11)
  • HPV typy s vysokým rizikem vyvolání přednádorových a nádorových změn - jsou za zodpovědné za přednádorové změny na děložním čípku (např. typ 16 a 18).Infekce HPV


HPV infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-90%) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Tento virus je zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. kondylomů) a za těžké přednádorové změny (nejčastěji na děložním čípku, ale i v pochvě, na zevním genitálu, konečníku, krku). HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).
Přenos HPV


Tento virus je přenosný nejčastěji pohlavním stykem, ale jsou popisovány i nepohlavní cesty přenosu (například kontaminovaným ručníkem nebo prádlem). Kondom nemusí chránit před jeho přenosem na 100%, ale výrazně redukuje nálož viru, která se dostane do organismu. Většina nakažených nemá žádné příznaky infekce. Imunitní systém se většinou dokáže do 12 až 18 měsíců s nákazou vypořádat.HPV testace (typizace)


HPV test se vetšinou provádí u žen se zhoršenou onkologickou cytologií. Tady se provádí test pouze na HPV typy s vysokým rizikem (tzv. HR HPV). Lehké změny na čípku mohou být však vyvolány typy HPV virů s nízkým rizikem (tzv. LR HPV), na které se ne vždy dělá test. Doporučuje se dělat až u žen starších 30-35 let. Pokud je žena v tomto věku HPV pozitivní, tak to znamená, že pravděpodobně již virus má dlouhou dobu a je tudíž větší riziko přednádorových změn. U žen mladších 30-ti let nemá testování význam, protože v této věkové kategorii je vysoká přítomnost HPV pozitivních a imunita většiny těchto žen se v průběhu několika měsíců dokáže zbavit viru bez následků.Prevence proti HPV


Prevence (= předcházení) nemoci může být primární nebo sekundární. Primární prevence znamená zamezení vzniku nemoci, sekundární pak včasný záchyt nemoci a její řešení.

Primární prevence:

Obecně důležitou prevencí je vyhýbání se rizikovým faktorům (kouření, stres), zdravý životní styl a používání kondomu. V současné době je k těmto základním způsobům prevence dostupná i vakcína proti HPV.

Sekundární prevence:

Zavedený povinný cytologický screening (tj vyhledávání v populaci) na abnormality ve stěrech z čípku děložního (tzv. onkologická cytologie neboli PAP test).


Očkování proti rakovině čípku děložního


Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany proti HPV infekci, předrakovinových změn a rakovině (nejen čípku děložního ale i části typům rakoviny pochvy, vulvy, konečníku, dutiny ústní) je očkování (vakcinace).

Rakovina děložního čípku je po rakovině prsu celosvětově druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u dívek a žen. Každé dvě minuty na ni na celém světě zemře jedna žena. Toto onemocnění mají na svědomí tzv. lidské papillomaviry neboli HPV viry, které se přenáší pohlavním stykem, ale i nekoitálními sexuálními praktikami. Nejspolehlivějším způsobem prevence před touto nemocí je kombinace pravidelných gynekologických prohlídek a očkování některou z dostupných vakcín. Vakcíny nabízejí ochranu dle typu a době aplikace (ideálně před prvním pohlavním stykem) až 80-93% před výskytem těžkých předrakovinových změn.

V České republice žije s diagnózou rakovina děložního čípku okolo 16 000 žen, 1 000 žen každým rokem onemocní a 400 žen každoročně na tuto nemoc umírá. Onemocnění postihuje i velmi mladé ženy.


Jak se před rakovinou děložního čípku účinně chránit?

Nejúčinnější ochranu proti rakovině děložního čípku představuje kombinace pravidelných gynekologických prohlídek (jejichž součástí je cytologické vyšetření) a očkování (vakcinace). Již mnoho let se mohou dívky a mladé ženy nechat očkovat některou z dostupných vakcín.

V současnosti jsou na trhu tři vakcíny - nejnovější je Gardasil 9 (proti devíti typům HPV virů, někdy nazývan jako druhá generace vakcín), dále pak kvadrivalentní Silgard a bivalentní Cervarix.

Další zdroje informací o HPV


blog comments powered by Disqus