Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)
Co Vás nejvíce zajímá?
Více o HPV infekci (typy HPV, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci ...)

Všechny informace o HPV najdete zde »

Více o očkování proti rakovině děložního čípku

Všechny informace o očkování proti rakovině naleznete zde »

Co je onkologická cytologie, proč je tak důležitá, co nám říkají výsledky z cytologie ...

Všechny informace o OC najdete zde »


Konizace


Léčbou předrakovinových změn hrdla děložního je provedení malého operačního výkonu - nejčastěji konizace, kterým odstraníme postiženou tkáň z děložního čípku. Zákrok také provádíme jako diagnosticko-léčebný tehdy, pokud máme podezření, že leze se schovává do hrdla (např. po opakovaných špatných nálezech z onkologické cytologie) - viz druhý obrázek níže.

Konizace čípku je relativně malý gynekologický zákrok, kterého se určitě nemusíte bát, pokud je dělán za přesně daných podmínek a pokud je jeho provedení opravdu nutné.


Technika provedení:


Při volbě techniky konizace je nesmírně důležité, jak leze vypadá (zda je povrchová, zda se schovává do hrdla...) a zda pacientka plánuje ještě těhotenství. Často totiž stačí, aby byl zákrok minimální (tj velmi šetrný a čípek poškodil co nejméně) a není naprosto potřeba nešetrná destrukce děložního hrdla (zvlášť do hloubky čípku)!

Zákrok se provádí pomocí elektrotechnik (klička, jehla). Typ použitého nástroje se řídí nálezem (viz níže). Konizace studeným nožem (sklalpelem) nejsou dnes preferovány!Nálezy na povrchu čípku
Povrchovou lezi (žlutou barvou) stačí velmi šetrně odstranit pomocí el.kličky (LOOP, LETZ, LEEP). Čípek děložní je tímto zákrokem poškozen zcela minimálně.
Nálezy schované do hrdla
Léze = prekanceróza (schematicky označeno žlutou barvou), která je lokalizována do hrdla (často povrchově kolposkopicky není ani viditelná). Tento typ se řeší technikou vytnutí cervikálního kanálku pomocí el.jehly nebo je možná varianta použití úzkých LEEP kliček. I při této variantě (pokud je provedena šetrně) je nízké riziko následných komplikací, protože se odstraní poměrně málo objemu děložního čípku.

Také ve spoustě nemocnic dodržovaná praxe několikadenní hospitalizace po tomto zákroku je z dnešního pohledu zcela zbytečná a 99% výkonů lze provádět v režimu jednodenní operativy (tj. s propuštěním za cca 2 hodiny pokud je děláno v narkóze nebo v případě operace v lokálním znecitlivění pak s odchodem domů za 10 minut po výkonu)


Celkové uspání nebo lokální znecitlivění?


Zákrok trvá cca 5 minut. Jeho provedení je možné buď:

1) v krátké celkové anestezii (bez intubace). Je nutno být nalačno (minimálně 6 hodin nejíst, 3 hodiny nepít, nekouřit) a propuštěna jste pak za cca 2 hodiny po zákroku.

2) v lokálním umrtvení opichem. Znecitlivění čípku nebolí (je to úplně stejné, jako opich u zubaře nebo když se odstraňuje na kůži znamínko). Po zákroku odcházíte cca za 10 minut po výkonu.

Zda je výkon vhodný v lokálním opichu se dohodnete s lékařem - záleží vždy na konkrétním nálezu.


Jak si vybrat seriózní pracoviště?


- Výkon by měl být proveden jako jednodenní operativa (v lokále nebo celkové anestezii) s pobytem na lůžku maximálně 2-3 hodiny.

- Pracoviště by mělo mít experta na kolposkopické vyšetření s licencí F 017. To zaručí, že specialisté, kteří provádí tyto vyšetření a léčbu v centrech mají zkušenosti a koncentrují velké množství pacientek s těmito nálezy. Proto se setkají s daleko větším počtem těchto pacientek než ambulantní gynekologové (některá centra až 10-100x více než běžná gynekologická ambulance).

- veškeré výkony by měli být hrazeny zdravotními pojišťovnami.


Co dále po konizaci:


Po zákroku je nutné dodržet cca 5-7 dnů klidový režim (zvláště nezvedat těžká břemena a nechodit na dlouhé procházky). Dohojování čípku pak probíhá minimálně měsíc, kdy může být lehké špinění nebo i zvýšený výtok (10-14 dnů). Cca 3 týdny byste neměla mít pohlavní styk, sportovní aktivitu (riziko krvácení) a nekoupat se ve veřejných bazénech (riziko infekce).

Aby hojení probíhalo lépe a aby se předešlo infekci, je doporučeno po výkonu zavádět Betadine vaginální tablety. Ten se zavádí na noc, stačí obden, využívat cca 5-7 tablet.

Poté velmi doporučujeme zavádět vaginální čípky Cicatridina s kyselinou hyaluronovou na podporu epitelizace a hojení - možno zakoupit v lékárně bez předpisu (začít užívat cca 14 dnů po konusu obden na noc 1 vaginální čípek).

Kontrolní cytologické stěry a kontrola kompletního zahojení čípku by měla proběhnout za 4-6 měsíců od zákroku. Dřívější odběr onkologické cytologie není doporučován - může být falešně zkreslen hojením na čípku po zákroku. Cca 1-2 měsíce po výkonu je doporučen pohlavní styk s prezervativem.

V případě nálezu těžkého přednádorového stavu (CIN II, III) by měla být doporučena dispenzarizace (=sledování) v Centru onkologické prevence.


Rizika výkonu:


Nejčastěji se setkáváme s různou intenzitou špinění až krvácení. Pouze ve výjimečných případech je nutno provést revizi a krvácení ošetřit.

Některé poslední studie ukázaly, že po konizaci může být mírně vyšší riziko samovolného potratu a předčasného porodu. Nejvíce zde záleží, jakou technikou je nález řešen !!
Každá konizace musí být dobře indikována a nesmí být dělána zbytečně. Z dnešního pohledu spoustu nálezů (zvláště lehkých prekanceróz) jsme schopni pouze dlouhodobě sledovat. Také velmi záleží na provedené technice, kterou volíme dle toho, jak leze vypadá (zda je povrchová, zda se schovává do hrdla...). Velmi rizikové jsou nešetrné konizace, kdy je mnohdy zbytečně, odstraněno nadměrné množství tkáně čípku.blog comments powered by Disqus