Sponzorovaný odkaz:
konizace děložního čípku

HPV testy - Hybrid Capture, Cobas, Aptima

Lidský papillomavirus je zodpovědný za více než 99 % případů těžkých předrakovinových změn a rakoviny děložního čípku. Jde o virus běžně přítomný v zevním prostředí. Jeho vyšetření v rámci preventivních gynekologických prohlídek jednoznačně přispívá ke včasnému záchytu infikovaných žen, které mají vysoké riziko vývoje rakoviny děložního čípku. Pokud se prokáže je třeba následně zjistit, co zjištěný vysoce rizikový virus způsobil ve tkáni za změny. Takovým ženám musí být věnována zvýšená pozornost a musí se častěji a pečlivě vyšetřovat pro časné rozpoznání rakoviny děložního čípku. Bohužel zatím v České republice probíhá jen screening cytologický (i když jeho doplnění o HPV testy bude v ČR asi velmi brzy). Jinde v Evropě, USA, Austrálii je již HPV test součástí odběru stěru onkologické cytologie.

Testovat se mohou nechat jak ženy, tak muži. Doporučeno je testování u žen starších 30-35 let. Testuje se přítomnost typů virové DNA nebo mRNA s vysokým rizikem. Pokud je žena ve věku nad 30 let HPV pozitivní, tak to znamená, že pravděpodobně již virus má dlouhou dobu a je tudíž větší riziko přednádorových změn. U žen mladších 30-ti let je HPV pozitivních až 30 % a imunita většiny žen se v průběhu několika měsíců dokáže viru zbavit bez následků (proto se testace u této skupiny nedoporučuje - právě pro vysokou pozitivitu).

Typy HPV testů:

  • Screeningové testy detekující HR-HPV DNA :
    Základním a nejdéle používaným testem pro detekci HPV je Hybrid Capture 2 (hc2) HR-HPV DNA Test (Qiagen). Test detekuje DNA 13 HR-HPV typů: HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a 68. Charakteristiky tohoto testu se staly nepodkročitelným minimem pro nové HPV screeningové testy a jejich hodnoty odrážejí obecně uváděné vlastnosti molekulárněgenetických testů v oblasti citlivosti a specifity detekce cervikálních lézí v lékařské literatuře.
  • Screeningové testy detekující HR-HPV mRNA :
    ediným testem detekujícím mRNA HPV, který klinickou citlivostí a specifitou splňuje kritéria HPV screeningového testu, je Aptima HPV Assay (GenProbe, Hologic). Aptima detekuje mRNA 14 HR-HPV typů jako výše uvedené testy metodikou zachycení cílové mRNA („target capture“) a jejího namnožení pomocí transkripčně zprostředkované amplifikace („transcription-mediated amplification“).
  • Genotypizační testy:
    Analytická citlivost těchto testů je většinou vysoká, a proto nejsou doporučeny pro preventivní programy, mají však jiné poměrně široké využití. V současné době se používají v epidemiologických studiích HPV indukovaných onemocnění, dále se uplatňují v praxi patologických laboratoří u fixovaných i čerstvých bioptických vzorků a využití nacházejí i při detekci LR-HPV nebo HRHPV nezastoupených ve screeningovém testu, jež mohou v zřídkavých případech také vyvolávat dysplazie. Přesná genotypizace je také účelná před zamýšlenou vakcinací ženy nebo dívky, která již žije sexuálním životem, neboť na trhu dostupná bivalentní a kvadrivalentní HPV vakcína je pouze preventivní a ženu nechrání před případnými následky již dříve získané infekce vakcinačními typy. Dále je možné genotypizaci HPV použít pro odlišení nově získané infekce od nedostatečně vyléčené dřívější léze, a to srovnáním HPV typu z konizátu čípku dělohy a z nového kontrolního cervikálního stěru.Jak se provádí odběr materiálu na HPV?

Jemnou štětičkou při běžném gynekologickém vyšetření se odebere téměř bezpolestně stěr z děložního hrdla. U mužů pak z povrchu penisu nebo uretry. Existují i samoodběrové sety určené pro odběr materiálu doma.
Tato diskuze slouží pouze lidem, kteří chtějí prodiskutovat danou problematiku s ostatními. Provozovatel za ni nenese žádnou zodpovědnost!