Sponzorovaný odkaz:
konizace děložního čípku

Dysplázie = prekancerózy = předrakovinové změny = CIN

Prekancerózy zevního genitálu =dysplázie = přednádorové změny = CIN (cervikalní intraepiteliální neoplazie) jsou změny, které předcházejí nádorová onemocnění a jsou způsobené převážně infekcí rizikovým kmenem HPV viru. Jejich diagnostika je založena na tzv. prebiotických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie, HPV testace) a histologickém ověření vzorku tkáně. Léčba je závislá na stupni změn a nejčastějším léčebným zákrokem jsou různé techniky konizace.
Tyto buněčné změny jsou ohraničeny pouze na vrstvu epitelu a nemají ještě schopnost metastazovat.

Dělíme je na:
  • LG léze ("low-grade" lesions) = změny lehkého stupně, které ve většině případů sám organismus ženy dokáže zlikvidovat i bez chirurgického zákroku

  • HG léze ("high-grade" lesions) = změny vysokého stupně, které lze ošetřit jednoduchým chirurgickým zákrokem.


Mezi normálním stavem tkáně a zhoubným nádorem se nacházejí právě tyto stavy. Jejich vývoj je postupný (většinou roky) a přechody plynulé.

Nejčastější výskyt prekanceróz je na děložním hrdle. Dříve se dělili na tři stupně: I (lehké), II (střední) a III (těžké) = CIN I, CIN II a CIN III. Od roku 2013 je snaha dělit na leze lehkého stupně - LG (CIN I) a leze závažného stupně - HG (CIN II, CIN III). Diagnóza musí být potvrzena vždy odběrem vzorečku tkáně (biopsie, konizace). Na histologickém řezu vidíte názorně těžkou dysplázii (CIN III), kdy změněné buňky (fialové) prostupují celou vrstvu epitelu.
Co dále po potvrzení přednádorových změn?

Po stanovení diagnózy dysplázie Vám lékař navrhne další léčbu. V rozhodování se bere v úvahu stupeň dysplázie, zda plánujete těhotenství nebo jste nyní gravidní, dále věk a další onemocnění.
Změny mírného stupně (CIN I) většinou sledujeme, závažnější leze (tzv. high-grade - CIN II, III) se řeší operačním zákrokem tzv. konizací. Principem metody je odstranit tyto změny z děložního hrdla a také tímto došetřit okolní tkáň. V těhotenství i změny težšího stupně - high grade (CIN II a CIN III) se většinou jen sledují a řeší se až po porodu. Konizace v graviditě jsou totiž pro těhotenství extrémně rizikové.


Tato diskuze slouží pouze lidem, kteří chtějí prodiskutovat danou problematiku s ostatními. Provozovatel za ni nenese žádnou zodpovědnost!