Sponzorovaný odkaz:
konizace děložního čípku

Gynekologická prevence

Od svých 15 let má každá žena nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u gynekologa, a to jedenkrát za rok (po uplynutí 11 měsíců).

Při preventivní prohlídce lékař doplní osobní i rodinnou anamnézu pacientky, zejména ohledně rizikových faktorů. Samotné vyšetření pohlavních orgánů může být doplněno vyšetřením ultrazvukovým. Lékař má také prohlédnout kůži a pohmatem vyšetřit mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů. Součástí preventivní prohlídky po registraci u gynekologa je poučení o samovyšetření prsů. U žen od 25 let lékař provede též klinické vyšetření prsů, pokud mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory.

Při preventivní prohlídce se zároveň provádí screening karcinomu děložního hrdla – lékař odebere vzorek tkáně z děložního čípku a odešle ho k cytologickému vyšetření do laboratoře.

Nově musí každý gynekolog odebrat ve 35, 45 a 55 letech specifický test na přítomnost vysoce rizikových (high risk) HPV virů !!!

Gynekolog se má starat i o další screeningová vyšetření ženy pro prevenci rakoviny. Má jí předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let, následně od 55 let 1x za 2 roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i praktický lékař, a proto je gynekolog nezajišťuje, pokud z nich má k dispozici výsledky.

Screening karcinomu děložního čípku

Screening = vyhledávání nálezů v populaci. Karcinom děložního čípku vzniká na části dělohy, která je viditelná pochvou. Vzniká ze změněných buněk děložního čípku (prekanceróz), které se začnou nekontrolovaně množit. Tyto vyšetření provádí Váš registrující gynekolog, minimálně 1x ročně.


Proč se mám dát vyšetřit?

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku má objevit časná stádia změněných buněk (tj prekancerózy), které lze jednoduše odstranit a zabránit tak vzniku karcinomu. Léčba karcinomu je daleko náročnější a také mnohem méně úspěšná.


Kdo by se měl dát screenovat?

Screenované by měly být všechny ženy. Poprvé poté, co zahájily sexuální život a pak v pravidelných ročních intervalech bez omezení věku. Dnes je opakovaný screening prováděný v pravidelných intervalech nejlepší ochranou před vznikem karcinomu děložního čípku.


Co bych měla udělat?

Každý rok byste měla navštívit gynekologa, u něhož jste registrována. Pokud nejste u žádného registrována, měla byste si gynekologa vybrat a zaregistrovat se. Vlastní návštěvu plánujte na prostředek Vašeho menstruačního cyklu, zhruba dva týdny po skončení poslední menstruace. Při objednávání Vám sestra, či lékař sdělí, jak se na vyšetření připravit. V podstatě je třeba vysadit intravaginální léčbu dva dny před vyšetřením a zdržet se pohlavního styku noc před vyšetřením.


Jaký je princip screeningu?

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku je prováděn mikroskopickým vyšetřením cytologického stěru z děložního čípku (tzv. PAP test neboli onkologická cytologie), který Vám odebere Váš gynekolog. Odběr stěru je jednoduchá metoda, která trvá asi 5 minut a zahrnuje jen o málo víc než vyšetření pochvy. Buňky z děložního čípku Vám budou odebrány pomocí malé špachtličky, či kartáčku. Odebrané buňky budou poslány do specializované laboratoře a pod mikroskopem budou mezi nimi hledány změněné buňky.
Nově od 1.1.2021 musí každý gynekolog v rámci screeningu odebrat ve 35 a 45 letech specifický test na přítomnost vysoce rizikových (high risk) HPV virů !!!


Je screening spolehlivý?

Žádný screeningový test není stoprocentní a tedy i stěr z děložního čípku může být falešně negativní. Proto je důležité podrobovat se screeningu pravidelně, aby změny, které unikly při jednom vyšetření, mohly být zjištěny při následujícím vyšetření, dříve než dojde k rozvoji onemocnění. Velmi kvalitní, organizované screeningové programy byly velmi účinné při redukci počtu případů karcinomu děložního čípku, ale přesto není screening schopen zabránit vzniku všech karcinomů.

Tato diskuze slouží pouze lidem, kteří chtějí prodiskutovat danou problematiku s ostatními. Provozovatel za ni nenese žádnou zodpovědnost!