Sponzorovaný odkaz:
konizace děložního čípku

Biopsie = histologické ověření nálezu

Aby mohla být diagnóza a nález potvrzena, je nutno odebrat vrorek tkáně (biopsii) a zaslat ji k histologickému vyšetření.

Knips biopsie

Ambulantně prováděné vyšetření, bez nutnosti použít narkózu nebo lokální umrtvení. Pokud jsou kvalitní klíšťky, odběr je zcela nebolestivý. Odebírá se cíleně vzorek tkáně o velikosti asi 2x2 mm bioptickými klíšťkami při gynekologickém vyšetření se zavedenými zrcadly. Po odběru tkáně je běžné slabé krvácení z místa odběru a je doporučováno 3 dny se nekoupat (pouze sprchovat) a 3 dny nemít pohlavní styk. Vzorek se odesílá na podrobný rozbor pod mikroskopem - na tzv. histologické odečtění. Výsledky tohoto rozboru jsou běžně do 2-3 týdnů.


Diagnostické zákroky - rozšířené biopsie

Odběr tkáně nemusí být jen bioptickými klíšťkami (knipsem). Pokud chceme získat větší množství tkáně, je potřeba provedení diagnostického zákroku, většinou v krátké anestezii. Vzorek se odesílá na podrobný rozbor pod mikroskopem - na tzv. histologii.

Patří sem:
  • diagnostické konizace
  • excize (=odběr vzorku tkáně) ze zevního genitálu

Tato diskuze slouží pouze lidem, kteří chtějí prodiskutovat danou problematiku s ostatními. Provozovatel za ni nenese žádnou zodpovědnost!