Sponzorovaný odkaz:
konizace děložního čípku

Onkologická cytologie

Onkologická cytologie zůstává stále základní screeningovou (vyhledávací) metodou, hodnotící kvalitu buněk z povrchu děložního čípku (hrdla) v nátěru. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové přeměny. Cytologie spolu s kolposkopií by měly být neodmyslitelnou součástí preventivních prohlídek žen a cílených vyšetření nepravidelností děložního čípku (hrdla). Vzhledem k tomu, že karcinom děložního čípku (hrdla) je druhým nejčastějším zhoubným nádorem rodidel, je využití těchto dvou metod, zkušeným a erudovaným zdravotnickým personálem, základním předpokladem pro včasné odhalování přednádorových změn.
oc.jpg
Již v r. 1943 navrhl Papanicolau, zakladatel gynekologické cytologie, rutinní cytologické vyšetřování děložního hrdla k prevenci rakoviny.

Pro správnou interpretaci (objasnění) cytologického nálezu je velmi důležitý kvalitní odběr a zpracování materiálu. Odběr se provádí stěrem z povrchu děložního čípku (exocervixu) špátlí (na obrázku č. 2), z kanálku děložního hrdla (endocervixu) je buněčný materiál odebírán speciálním kartáčkem (na obrázku č. 1). Materiál je rozetřen na sklo, fixován, nejčatěji alkoholem, aby nedošlo ke vzniku artefaktů (uměle vzniklých buněčných změn) při vyschnutí. Každé sklo musí být pečlivě označeno a spolu s průvodkou je odesláno do cytologické laboratoře k dalšímu zpracování. Průvodka k cytologickému vyšetření by měla obsahovat údaje o pacientce (datum poslední menstruace, antikoncepce, těhotenství, apod.).

V cytologické laboratoři je stěr dále zpracováván a barven, aby následně mohl být hodnocen cytologem. První prohlédnutí preparátu provádí erudované cytologické laborantky, které každý podezřelý nález vyřadí a předají ke zhodnocení lékaři – cytologovi. Ten rozhodne, zda-li je nález abnormální a vytvoří závěr. V současné době jediná platná klasifikace k hodnocení onkologické cytologie je The Bethesda systém z r. 2001. Abnormální nálezy by měl uzavřít pouze odborník cytolog, ne laborantka. Do skupiny abnormálních nálezů z dlaždicového epitelu (z exocervixu) patří ASC-US, ASC-H (nelze vyloučit HSIL), LSIL/HPV a HSIL. Abnormální nálezy z cylindrických buněk (endocervixu) jsou AGC-NOS a AGC-NEO. Cytolog může navrhnout kontrolu, která by měla být v souladu s aktuálními doporučeními Světové zdravotnické organizace, ale plnou zodpovědnost za další diagnostické či léčebné postupy nese gynekolog, který prováděl odběr onkologické cytologie.

Váš ošetřující gynekolog by měl každý abnormální nález v cytologii dále řešit - buď sledovat v intervalu 3-6měsíců (dle závažnosti cytologického nálezu), nebo Vás odeslat ke specialistovi, držiteli funkční licence pro expertní kolposkopii.


Nevíte co znamenají výsledky Vaší cytologie?

?

Vyšel Vám výsledek stěru onkologické cytologie, který byl proveden v rámci prevence jako HSIL, LSIL, ASC-US, ASC-H, AGC-NOS apod? Co tyto nálezy znamenají a jak se má dále postupovat?
ThinPrep PAP test

Novinkou je stěr z děložního čípku (tzv. onkologická cytologie) odebíraná do tekutého média s následným počítačovým vyhodnocením preparátu - ThinPrep PAP test. Je to metoda americké firmy Hologic, která je v současnosti nejvíce používanou metodou v USA a na kterou přechází většina států v západní Evropě.
oc.jpg
  • Nová metoda onkologické cytologie
  • Stěr jemným kartáčkem do tekutého média
  • Dosahuje výrazně větší přesnosti než klasická cytologie
  • Možnost doplnit speciální vyšetření z již odebráného materiálu (do 2 měsíců od odběru)
  • Cena se pohybuje kolem 500-700 KčCytologické nálezy (ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL)

Jen pro představu uvádíme několik vybraných cytologických nálezů, jak je vidí hodnotící cytolog v mikroskopu.

Tato diskuze slouží pouze lidem, kteří chtějí prodiskutovat danou problematiku s ostatními. Provozovatel za ni nenese žádnou zodpovědnost!