Proč se doporučuje vyšetření ve speciálizovaných centrech?

V posledních 15 letech došlo k výrazným změnám v oblasti diagnostiky a léčby prekanceróz. Je možno doplnit speciální testy na HPV, operace jsou dělány pouze s několikahodinovým pobytem na lůžku (v některých nemocnicích stále až 3 dny). Specialisté, kteří provádí tyto vyšetření a léčbu v centrech mají zkušenosti a koncentrují velké množství pacientek s těmito nálezy. Proto se setkají s daleko větším počtem těchto pacientek než ambulantní gynekologové (některá centra až 10-100x více než běžná gynekologická ambulance).

Také následná operační řešení jsou dělána dle nejnovějších standardů. Zajistí, že pacientkám není zbytečně odstraňováno velké množství tkáně čípku, které by pak mohlo mít výrazný vliv na další těhotenství. Výkony je dnes možno provádět jen v lokálním znecitlivění nebo jako jednodenní operativu. Navíc např. nálezy na zevním genitálu jsou obecně vzácné a ambulantní gynekolog jich za profesní život uvidí jen několik.


COP – Centrum Onkologické Prevence

COP se věnuje diagnostice a léčbě přednádorových změn zevních (vulva) a vnitřních (pochva, děložní hrdlo, děložní tělo, vaječníky) pohlavních orgánů ženy. Jedná se o specializovanou ambulanci, kde jsou pacientky odesílány ve spolupráci a po domluvě se svým ošetřujícím gynekologem. Nejčastějším důvodem k odeslání je abnormální nález z onkologické cytologie nebo podezření z běžného kolposkopického vyšetření.
Vyšetření v COP ambulanci tyto nálezy dále došetří a stanoví další postup. Podrobně pacientce vysvětlíme všechny skutečnosti ohledně její diagnózy a navrhneme další léčbu. V případě podezření nebo potvrzení přednádorových změn je nejčastěji prováděným zákrokem na děložním hrdle konizace. Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče a k dalšímu sledování ke svému ošetřujícímu lékaři.


Expertní kolposkopie

Pro provádění specializovaných kolposkopických vyšetření je nutné, aby měl provádějící gynekolog specializovanou licenci k provádění tzv. kolposkopické expertízy. Ta má zaručit, že vyšetření provádí erudovaný lékař, který splňuje přísné podmínky pro udělení této licence (dokladované počty výkonů, odborná praxe). Více informací o kolposkopickém vyšetření naleznete po kliknutí na odkaz.

Všechny lékaře v ČR, kteří mají akreditaci pro kolposkopickou expertízu (Nositelé FUNKČNÍ LICENCE F 017), nalezente na stránkách České odborné společnosti pro cervikální patologii (www.kolposkopie.cz).

Oficiální seznam lékařů s funkční licencí naleznete zde »


Jak si vybrat pracoviště k zákroku?

  • Výkon by měl být proveden jako jednodenní operativa (v lokále nebo celkové anestezii) s pobytem na lůžku maximálně 2-3 hodiny. Několikadenní hospitalizace (které jsou bohužel v ČR stále naprosto běžné), jsou při použití moderních technik naprosto zbytečné. Riziko krvácení je minimální a nejvyžší je stejně za cca 10-14 dnů od zákroku, kdy se hojí a odlučuje stroupek na povrchu čípku děložního (a to jste již stejně dávno z nemocnice doma, ať tam ležíte den nebo tři).
  • Pracoviště by mělo mít experta na kolposkopické vyšetření s licencí F 017. To zaručí, že specialisté, kteří provádí tyto vyšetření a léčbu v centrech mají zkušenosti a koncentrují velké množství pacientek s těmito nálezy. Proto se setkají s daleko větším počtem těchto pacientek než ambulantní gynekologové (některá centra až 10-100x více než běžná gynekologická ambulance).
  • Pracoviště má provádět stovky konizací ročně (nebojte se zeptat, kolik výkonů dané zařízení dělá nebo se podívejte do ročenky nemocnice). Bohužel nešetrně nebo zbytečně radikálně provedený výkon hlavně u nerodících pacientek, může vést k závažným komplikacím v těhotenství (riziko předčasných porodů).
  • Zákroky má vždy provádět atestovaný gynekolog, ideálně expert.
  • Veškeré výkony by měli být hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Chcete být vyšetřena nebo operována u nás?

Tato diskuze slouží pouze lidem, kteří chtějí prodiskutovat danou problematiku s ostatními. Provozovatel za ni nenese žádnou zodpovědnost!