Sponzorovaný odkaz:
konizace děložního čípku

HPV - human papilloma virus

Lidský papilomavirus (zkratka HPV pochází z anglického označení human papilloma virus) patří mezi viry, které napadají buňky lidské pokožky a sliznic. Bylo identifikováno nejméně 100 typů HPV virů. HPV viry se dělí dle rizika vyvolání přednádorových změn v postižené tkáni:
  • HPV typy s nízkým rizikem vyvolání přednádorových a nádorových změn - většinou vyvolávají tvorbu kondylomů (např. typ 6 a 11)
  • HPV typy s vysokým rizikem vyvolání přednádorových a nádorových změn - jsou za zodpovědné za přednádorové změny na děložním čípku (např. typ 16 a 18).Infekce HPV

HPV infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-90%) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Tento virus je zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. kondylomů) a za těžké přednádorové změny (nejčastěji na děložním čípku, ale i v pochvě, na zevním genitálu, konečníku, krku). HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).Přenos HPV

Tento virus je přenosný nejčastěji pohlavním stykem, ale jsou popisovány i nepohlavní cesty přenosu (například kontaminovaným ručníkem nebo prádlem). Kondom nemusí chránit před jeho přenosem na 100%, ale výrazně redukuje nálož viru, která se dostane do organismu. Většina nakažených nemá žádné příznaky infekce. Imunitní systém se většinou dokáže do 12 až 18 měsíců s nákazou vypořádat.Prevence proti HPV

Prevence (= předcházení) nemoci může být primární nebo sekundární. Primární prevence znamená zamezení vzniku nemoci, sekundární pak včasný záchyt nemoci a její řešení.

A. Primární prevence:

Obecně důležitou prevencí je vyhýbání se rizikovým faktorům (kouření, stres), zdravý životní styl a používání kondomu. V současné době je k těmto základním způsobům prevence dostupná i vakcína proti HPV.

B. Sekundární prevence:

Zavedený povinný cytologický screening (tj vyhledávání v populaci) na abnormality ve stěrech z čípku děložního (tzv. onkologická cytologie neboli PAP test).


Očkování proti rakovině čípku děložního

Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany proti HPV infekci, předrakovinových změn a rakovině (nejen čípku děložního ale i části typům rakoviny pochvy, vulvy, konečníku, dutiny ústní) je očkování (vakcinace). Rakovina děložního čípku je po rakovině prsu celosvětově druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u dívek a žen. Každé dvě minuty na ni na celém světě zemře jedna žena. Toto onemocnění mají na svědomí tzv. lidské papillomaviry neboli HPV viry, které se přenáší pohlavním stykem, ale i nekoitálními sexuálními praktikami. Nejspolehlivějším způsobem prevence před touto nemocí je kombinace pravidelných gynekologických prohlídek a očkování některou z dostupných vakcín. Vakcíny nabízejí ochranu dle typu a době aplikace (ideálně před prvním pohlavním stykem) až 80-93% před výskytem těžkých předrakovinových změn. V České republice žije s diagnózou rakovina děložního čípku okolo 16 000 žen, 1 000 žen každým rokem onemocní a 400 žen každoročně na tuto nemoc umírá. Onemocnění postihuje i velmi mladé ženy.

V současnosti jsou na trhu tři vakcíny - nejnovější je Gardasil 9 (proti devíti typům HPV virů, někdy nazývan jako druhá generace vakcín), dále pak kvadrivalentní Silgard a bivalentní Cervarix.


Tato diskuze slouží pouze lidem, kteří chtějí prodiskutovat danou problematiku s ostatními. Provozovatel za ni nenese žádnou zodpovědnost!