O nás

MUDR. Leopold Rotter, Ph.D.

Účel našich stránek

Na stránkách www.konizace.info se snažíme informovat laickou veřejnost o veškerých diagnostických možnostech, operačních postupech a jejich vhodnosti pro Vaši léčbu. Také zde naleznete podrobné vysvětlení pojmů jako prekancerózy, kolposkopie, cytologie, HPV testace.


Co zde najdete?

Hlavně aktuální pohled na nejčastější léčebný zákrok související s HPV infekcí - konizaci děložního čípku. Vše zpracováno lékařem, který se touto problematikou aktivně zabývá již téměř 20 let.


Kdo je odborným garantem a tvůrcem webu?

MUDr.Leopold Rotter, Ph.D.

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D.

Vzdělání

1992 - 1998 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno - všeobecné lékařství
2007 - 2014 Postgraduální studium na lékařské fakultě LF MU Brno

Odborná praxe

1998 - 2008 Gynekologicko - porodnická klinika LF MU Brno (vedoucí lékař)
2008 - dosud Gynekologicko - porodnická klinika LF MU Brno (vrchní služby, velká operativa, konzultace COP)

2008 - 2010 Sanatorium Helios Brno (primář)
2010 - 2015 Reprofit International Brno (vedoucí lékař gynekologie a Centra onkologické prevence)
2014 - dosud Gynmeda Brno, UH (vedoucí lékař a odborný garant)

Certifikace, atestace

2001 Specializovaná atestace gynekologie-porodnictví I.stupně
2005 Specializovaná atestace gynekologie-porodnictví - Evropská atestace (dříve atest. II.stupně)
2006 Certifikace k provádění operací na Robotickém systému da Vinci (pilotní projekt v ČR)
2007 Funkční licence F07 pro provádění kolposkopické expertízy
2008 Licence pro výkon vedoucí lékař – primář pro obor gynekologie a porodnictví
2009 Specializovaná atestace z reprodukční medicíny
2014 Obhajoba doktorského studia Ph.D.

Zahraniční stáže

2006 New Jersey, USA
2006 Paříž, Francie

Členství v odborných společnostech

Sekce asistované reprodukce ČGPS
Endoskopická sekce ČGPS
Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPS
Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS)

Členství ve výborech odborných společností

2010 - 2014 Česká odborná společnost pro cervikální patologii a kolposkopii, sekce ČGPSKontakt na autora:

V případě zájmu o objednání k osobní návštěvě nebo poslání mailu klikněte níže:
www.gynmeda.cz/gynekologie-brno